1.  ทำการ Log in เข้าสู่ระบบ ระบบจะแสดงหน้าหลักของงานพิมพ์                                                                                      จากนั้นทำการเลือกนามบัตร, เลือกออกแบบจากหน้าจอ

               

                 2. ระบบจะแสดง นามบัตร 1 หน้า / 2 หน้า  จากนั้นทำการเลือกนามบัตรที่ต้องการออกแบบ  

               

                  3. ทำการเลือกนามบัตร แนวตั้ง / แนวนอน  จากนั้น คลิ๊กที่ เพิ่มเข้าสู่รถเข็น

             

                   4. ระบบจะแสดงตัวอย่างนามบัตรของระบบ  จากนั้นสามารถทำการออกแบบได้โดย

                   4.1  การเลือกรูปภาพที่ระบบมีให้  โดยคลิ๊กเลือกรูปภาพที่ต้องการ สามารถเคลื่อนย้ายได้

                          * คลิ๊กที่ พื้นขาว หากต้องการนามบัตรพื้นขาว หรือไม่ต้องการรูปภาพ

                

                    4.2  การอัพโหลดรูปภาพใหม่   มีรายละเอียด ดังนี้
                         * รูปภาพที่อัพโหลดต้องมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 250 dpi เพื่อความคมชัดของภาพ
                         * ควรอัพโหลดภาพให้ตรงกับหัวข้อภาพ เนื่องจากภาพแต่ละหัวข้อ มีขนาดไม่เท่ากัน
                         * รูปภาพควรมีขนาดเท่ากับหรือมากกว่าขนาดที่ระบบกำหนด ไม่ควรน้อยกว่าขนาดที่ระบบกำหนด
                            เนื่องจากระบบจะทำการขยายภาพให้เท่ากับขนาดที่ระบบต้องการ ซึ่งอาจทำให้ภาพแตก                                                 ไม่คมชัด และความละเอียดไม่เพียงพอ

              

                          * ทำการคลิ๊กที่ Browse เพื่อเลือกไฟล์รูปภาพที่ท่านต้องการ จากนั้นคลิ๊ก ทำต่อไป

                           

                           
                                                 ตัวอย่างภาพที่มีความละเอียดสูง เพียงพอสำหรับการพิมพ์

                     4.3  การพิมพ์ข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อความได้ 10 บรรทัด มีรายละเอียด ดังนี้
                          * สามารถเลือกฟอนต์ได้
                          * สามารถเลือกสีตัวอักษรได้
                          * สามารถเลือกขนาดฟอนต์, ตัวหนา, ตัวเอียงได้
                          * สามารถเคลื่อนย้ายตำแหน่งได้
                          * หากไม่ต้องการข้อความ ให้ลบข้อความในช่องข้อความออก
                          * ตรวจสอบขอบเขตการวางรูปภาพ และตัวหนังสือให้อยู่ในขอบเขตที่กำหนด

                     
                                          หลังจากทำการออกแบบเสร็จ คลิ๊กที่ ทำต่อไป เพื่อออกแบบหน้า 2 

                5. ทำการออกแบบหน้า 2
                     * วิธีการเหมือนกับการออกแบบหน้า 1
                     * เลือกรูปภาพที่ต้องการ
                     * พิมพ์ข้อความที่ต้องการ
                     * ตรวจสอบขอบเขตการวางรูปภาพ และตัวหนังสือให้อยู่ในขอบเขตที่กำหนด

                 

                                                   หลังจากทำการออกแบบเสร็จ คลิ๊กที่ ทำต่อไป

              6. เลือกรายละเอียดการพิมพ์
                  * เลือกวัสดุพิมพ์
                  * เลือกจำนวนพิมพ์

               
                                                           จากนั้น คลิ๊กที่ เพิ่มเข้าสู่รถเข็นแล้วสั่งซื้อ

              7. ระบบจะแสดงรายละเอียดสินค้าที่สั่งซื้อ เช่น รหัสสินค้า , ชื่อสินค้า, จำนวนที่สั่งซื้อ เป็นต้น
                  จากนั้นคลิ๊กที่   ตรวจสอบราคา จากนั้นเลือก ดำเนินการต่อเพื่อวางคำสั่งซื้อ

                

                8. ทำการเลือกวิธีการรับสินค้า การจัดส่งสินค้า ที่อยู่การจัดส่ง

                 

                9. ระบบแสดงรายละเอียดการออกใบเสร็จเก็บเงิน จากนั้นทำการคลิกตรวจสอบเงื่อนไข
                    และข้อตกลง จากนั้นคลิ๊กที่ วางคำสั่งซื้อของคุณ

                                                          

               

 

              10. ระบบจะแสดงรายละเอียด การวางคำสั่งซื้อ ให้ทำการปริ้นใบคำสั่งซื้อ เพื่อดำเนินการ
                    ด้านธุระกรรมทางการเงิน กับแผนกบัญชี  หลังจากโอนเงิน เพื่อยืนยันการสั่งซื้อสินค้า 

                

               11. ตรวจสอบสถานะสินค้าของท่านได  โดยการเลือกแถบสถานะที่ท่านต้องการ